Właścicielką firmy ABR Projekt Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie jest mgr inż. Agnieszka Rejdych – posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Biuro projektowe ABR Projekt specjalizuje się w sporządzaniu kompletnej dokumentacji technicznej w branży konstrukcje budowlane i inżynierskie.

W swoim dorobku posiadamy zaprojektowane i zrealizowane obiekty w konstrukcji żelbetowej oraz stalowej takie jak: mieszkalne, biurowe, komercyjno-handlowe, budynki użyteczności publicznej oraz przemysłowe dla polskich inwestorów. Współpraca z biurami architektonicznymi i branżowymi pozwala nam sprostać wymaganiom naszych klientów w sposób kompleksowy.

Zapewniamy pełny zakres usług projektowych we wszystkich stadiach od koncepcji, wstępnej wyceny i dokumentacji powykonawczej poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego i dokumentacji warsztatowej. W zakresie naszych opracowań zawierają się konstrukcje stalowe, żelbetowe, drewniane oraz tradycyjne. W projektowaniu kładziemy szczególny nacisk na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dopasowanych do specyfiki danego obiektu. Proponujemy Państwu fachowe doradztwo i pomoc.

Posiadamy uprawnienia do wydawania oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, oraz analiz technicznych. Zajmujemy się także doradztwem technicznym z dziedziny budownictwa.